Mussorgsky: KhovanshchinaKhovanshchina Musorgsky (Shostakovich)
E. Svetlanov Bolshoi
Mark Reizen
Maya Plisetskaya (1:35:00)
Aleksej Krivchenya
Anton Grigoryev
Director Vera Stroeva
Shostakovich orchestration

Comments

Popular posts from this blog

Solzhenitsyn’s cathedrals

Svetlana Alexievich: ‘After communism we thought everything would be fine. But people don’t understand freedom’

Darkness of a drawer - Mikhail Bulgakov