Saturday, 27 February 2016

Mussorgsky: KhovanshchinaKhovanshchina Musorgsky (Shostakovich)
E. Svetlanov Bolshoi
Mark Reizen
Maya Plisetskaya (1:35:00)
Aleksej Krivchenya
Anton Grigoryev
Director Vera Stroeva
Shostakovich orchestration

No comments: