Giselle with Natalya Bessmertnova and Mikhail LavrovskyGiselle
Natalia Bessmertnova
Mikhail Lavrovsky
Galina Kozlova
Vladimir Levashov
Algis Zhuraitis - Conductor

Comments

Popular posts from this blog

Solzhenitsyn’s cathedrals

Nikolay Gumilev: My Thoughts