Maya Plisetskaya: "Romantic Encounter"Music Ilyich Tchaikovsky
Based on the novel by Turgenev
Choreography: Valentin Elisariev

Maya Plisetskaya, Anatoly Berdyshev

1976

Comments

Popular posts from this blog

Nikolay Gumilev: My Thoughts

Alexander Blok: On This Sad Earth