Wednesday, 28 October 2015

Maya Plisetskaya: "Romantic Encounter"Music Ilyich Tchaikovsky
Based on the novel by Turgenev
Choreography: Valentin Elisariev

Maya Plisetskaya, Anatoly Berdyshev

1976

No comments: